SO SÁNH MỨC LƯƠNG SOFTWARE ENGINEER TRÊN THẾ GIỚI

SO SÁNH MỨC LƯƠNG SOFTWARE ENGINEER TRÊN THẾ GIỚI 

Mức lương của Software Engineer thường sẽ phụ thuộc vào số năm kinh nghiệm, mức độ ứng dụng công nghệ và kỹ năng ở các quốc gia (Frontend, Fullstack, Java, C++, C#,...).

Theo số liệu do trang Daxx thống kê, mức lương trung bình của Software Engineer trên thế giới cao nhất tại Mỹ. Tuy nhiên, số liệu này không phân biệt thâm niên trình độ hay lĩnh vực chuyên sâu, với những kỹ sư phần mềm có kinh nghiệm lâu năm hay ở vị trí quản lý thì mức lương sẽ cao hơn so với số liệu thống kê bên dưới. 

 

Nguồn: daxx.com

 

Bài viết cùng danh mục: