TAKE NOTE NGAY LỊCH KHAI GIẢNG ĐẦU XUÂN

EngineerPro khai xuân đầu năm với khóa System Design và Thuật Toán (DSA) level 1 & 2, những chủ đề trọng điểm chắc chắn sẽ xuất hiện trong các buổi phỏng vấn tại Big Tech.

  • Học cùng mentors đến từ Amazon, Google, Meta, TikTok, Grab, Spotify, Uber,...
  • Kiến thức chuyên môn được cập nhật liên tục sát với nhu cầu tuyển dụng thực tế.
  • Nâng cao kỹ năng trình bày phỏng vấn, tăng tỉ lệ pass vòng.
  • Đặc quyền học viên, được referral vào Big Tech bởi chính giảng viên.
  • Chữa bài tập trực tiếp với mentors, không thông qua trợ giảng.
 

Bài viết cùng danh mục: