TRADE-OFF LÀ GÌ TRONG PHỎNG VẤN THUẬT TOÁN TẠI BIG TECH?

Dành cho các bạn mong muốn apply vào Big Tech với những level cao, tìm hiểu trade-off trong phỏng vấn thuật toán cùng giảng viên:
👉 Mr. Lâm Phạm - ex Senior Grab & TikTok Singapore

Trade-off là việc các bạn so sánh các cách làm thuật toán với nhau, hiểu được mỗi ưu điểm riêng của mỗi cách. Tiêu chí để đánh giá được code của bạn có tối ưu hay không sẽ bao gồm:

✔️ Time Complexity
✔️ Space Complexity

📌 Xem chi tiết tại: https://bit.ly/3V3rkAI

Bài viết cùng danh mục: